Exempel på Ringarundanskylt

Ringarundan

Ringarundan är ett antal skyltar som är uppsatta utmed en 2-3 kilometer lång slinga i samhället Ringarum. Gå den gärna själv och fundera, eller varför inte gå den med en vän?

Vid Sionkyrkan finns en låda där den som går rundan kan lägga en lapp med sitt namn och telefonnummer. Efter varje Ringarunda görs en lottning där det finns möjlighet att vinna ett litet pris.

Hur ofta byts innehållet?

Skyltarna byts ut var fjortonde dag, i allmänhet på söndagkvällen eller måndag förmiddag.

Vilka står bakom Ringarundan?

Sionkyrkan och Svenska kyrkan har gemensamt satt upp tavlorna och står ofta för stationerna. Men alla föreningar i samhället är inbjudna att vara med att ta ansvar för en eller flera Ringarundan.

Om din förening vill vara med att anordna Ringarundan finns mer information på en särskild anordna-sida.